Kyś

  "Babskiego tułowia, powiadają, nigdy za dużo i prawdę mówią. Rozparło Oleńkę wrzesz i w ogóle - śliczniej już nie da rady."
  Kyś, Tatiana Tołstoj

"Women's body, they say, never too much, and  they speak the truth.
illustration for The Slynx, Tatiana Tołstoj

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz